Dit is de website van de meidenteams VV Hoogland

Algemene zaken en regels

Op deze pagina tref je informatie over kledingvoorschriften, algemene regels, hygiëne en algemene informatie. 


Convenant
Ben jij op de hoogte van de afspraken en regels die er zijn gemaakt in een speciaal 'Convenant Samen voetballen in Amersfoort'. 

Wat beogen alle deelnemende partijen nu met dit convenant te bereiken?
Partijen hebben met elkaar afgesproken om plezier in het voetbal te bevorderen door elkaar met respect te behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden te voorkomen. 
Daartoe zijn gedragsregels opgesteld die van toepassing zijn verklaard op spelers, trainers/leiders, ouders en bestuurders van de aangesloten verenigingen. Het convenant wordt ondersteund vanuit de afdeling SRO van de gemeente Amersfoort, de Amersfoortse Sportfederatie en de KNVB.

 

Kledingplan
 

Met ingang van het nieuwe seizoen 2014-2015 heeft VV Hoogland een kledingplan.

 

Algemene regels

 • Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van hoofddeksels, horloges en andere
  sieraden niet toegestaan.
 • Spelers dragen hun eigen tas en pakken hem zelf in, ze dragen zelf zorg voor een
  complete persoonlijke standaard uitrusting.
 • De kleding is altijd schoon, heel en niet verbleekt of verkleurd.De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Slidingbroeken worden gedragen in de kleur van de broek.

Hygiëne

 • Na de training en de wedstrijd is het VERPLICHT te douchen
 • Omkleden geschiedt altijd bij de club, dus nooit thuis.
 • Voordat je de kleedkamer inloopt na een training of wedstrijd, eerst even je
  voetbalschoenen afborstelen aan de daarvoor bestemde borstels.
 • Geen voetbalschoenen in de wasbak of douche schoonmaken.
 • De bezem, trekker en stoffer en blik na gebruik terug hangen (niet gebruiken als
  speelgoed).
 • Alle vuil (blikjes, zakjes etc.) in de afvalemmer deponeren.
 • De (aangewezen) spelers maken de kleedkamer schoon, nemen de gevonden
  voorwerpen mee en geven deze af aan de trainer/leider of leveren dit in achter de bar of
  aan de wedstrijdtafel.
 • De trainer/leider zal de kleedkamer als laatste controleren, nadat alle spelers van zijn
  elftal de kleedkamer hebben verlaten. Zowel na de wedstrijd als na de training.

Westrijd afgelast

Afgelastingen worden later niet ingehaald, alleen in de voorjaarscompetitie, als het van
invloed is op het kampioenschap kan een verzoek hiertoe worden ingediend.
Bij afgelastingen kunnen bepaalde teams doorverwezen worden naar het kunstgrasveld,
dit wordt bepaald door de wedstrijdtafel.

 

Speeltijden

De E-junieren spelen 2 keer 25 minuten.

De D-junioren spelen 2 keer 30 minuten.

De C-junioren spelen 2 keer 35 minuten.

De B-junioren spelen 2 keer 40 minuten.

De A-junioren spelen 2 keer 45 minuten.

 

Wat wordt met ongewenst gedrag bedoeld?
• Het tonen van gebrek aan respect voor de scheidsrechter, de trainer, de leider, het bestuur, vrijwilligers en de tegenstanders
• Onsportief gedrag binnen en buiten het veld
• Het discrimineren van teamgenoten of van de tegenstanders
• Kleineren van de tegenstander
• Gebruik van alcohol voorafgaand aan en tijdens pauzes in wedstrijden
• Kleedkamer niet schoon achterlaten
• Het stelen van andermans eigendommen

 

 

 

VV Hoogland | info@hooglandsemeiden.nl